Polyfunkční areál Hejčín


Oznámkujte stavbu jako ve škole!

Samostatná stavba

1 2 3 4 5 2.58

Stavba v kontextu s okolím

1 2 3 4 5 2.64

Přínos pro město

1 2 3 4 5 2.72

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA:    2.65

Počet známek: 651
Popis:

Na konci Wellnerovy ulice - přesněji u jejího pěšího napojení na Tomkovu - začala výstavba dvou nových budov, které zaberou 1 057 m2 zastavěné plochy.

První objekt, situovaný u hlavní pěší trasy, je určen převážně pro administrativní účely. Jeho součástí jsou i komerční prostory. Objekt je navržen jako třípodlažní nepodsklepený objekt zastřešený plochou střechou.

Druhá budova je určena převážně pro bydlení, její součástí jsou i komerční prostory u vstupu do areálu z hlavní pěší trasy. Objekt je navržen jako pětipodlažní nepodsklepený s plochou střechou.
Během výstavby došlo ke změně investora ze společnosti Solen s.r.o. na společnost Projekt Slavonínská, s.r.o. Zhotovitelem stavby pak společnost Gama stavby s. r. o
Současně došlo ke změně názvu na projekt "Nová Wellnerova"

Kategorie:

Developerská nebytová výstavba

Stav:

Právě probíhá výstavba.

Termín:

realizace - od 05/2015 do 12/2016


WEB:

http://www.nova-wellnerova.cz/

SDÍLET:
Informace v médiích:
Diskuze: